Bảng Đèn Hiển Thị Phụ P7 1.8 inch – Chuyên dùng cho cân phân tích

1.200.000 VNĐ

 Chức năng : 
    + Nhận tín hiệu RS232 từ đầu hiển thị cân và hiển thị lớn giá trị này hỗ trợ cho việc nhìn xa.
  – Tính năng:
    + Tự động nhận tín hiệu của nhiều đầu hiển thị cân thông dụng của các hãng như Metler Toledo, Keli, Yaohua, Ohaus,
       Rinstrum, Flintek, UTE, CAS, EXCELL,…
    + Sử dụng led 7 đoạn đỏ cho độ sáng cao, rõ nét
    + Vỏ thép sơn tĩnh điện chống sét
    + Đối với đầu hiển thị cân chưa tích hợp sẵn, bảng hiển thị cho phép cài đặt các thông số cần thiết thông qua ngõ nhận
       tín hiệu RS232.
    + Có phần mềm hỗ trợ việc cài đặt các thông số cần thiết (tốc độ Baud, loại đầu hiển thị cân, độ sáng,…)
Số lượng