Loadcell 800kg NA4 MAVIN- Chính hãng Công ty

900.000 VNĐ

Tải trọng: 800kg.
– Cấp chính xác: OIML R60 C3.
– Cảm biến loại: Điểm đơn, single point load cell.
– Kích thước loadcell: (150 x 40 x 45) mm.
– Đạt chuẩn bảo vệ IP66/IP67. 
– Chất liệu: Hộp kim nhôm, Aluminum alloy. 
– Ứng dụng: Cân bàn, cân sàn, cân bồn, cân băng tải. 
– Màu sắc dây: Đỏ E+, Đen E-, S+ xanh, S-Trắng.
– Phương thức định lượng: Cảm biến từ.
Số lượng