Cân bàn điện tử không dây 200kg Khung 40 x 50cm Cân điện tử bluetooth, Đầu Tính Tiền

2.200.000 VNĐ

Hãng Sản Xuất: ACS- TAIWAN

Khả Năng Cân: 100kg 150kg 200kg

Mức Cân Min: 200g

Bước nhảy (sai số): 20g 50g

Kích thước bàn cân: 40 x 50cm

Số lượng