Pin ắc quy 4v dành cho cân điện tử qua 835, 910, 810

150.000

Pin ắc quy 4v dành cho cân điện tử qua 835, 910, 810 bình ắc quy khô Pin cân điện tử tính tiền, cân tính tiền tự động, Cân điện tử, cân điên tử tính tiền, truyền hình cáp, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển

Số lượng