Quả Cân Chuẩn 500g INOX

199.000

Quả cân F1-500g chất liệu 100% inox 304 (stainless steel weight) có hợp bảo quản, không hốc điều chỉnh, tiêu chuẩn đo lường quốc tế OIML

Số lượng