Cảm Biến Loadcell 60kg Cảm biến dành cho cân điện tử cho Dòng QUA Q1 20kg 30kg, 40kg, 50kg

255.000 VNĐ

Cảm Biến Loadcell 60kg Cảm biến dành cho cân điện tử cho Dòng QUA Q1 20kg 30kg, 40kg, 50kg Chuyên dòng cân điện tử tính tiềncân xe tải công nghiệp. Sản phẩm chất lượng cao.
Dễ dàng sử dụng. Nhanh chóng, đáng tin cậy. Đơn giản & Hiệu quả.
Số lượng