Cân điện tử in tem dán, lưu dữ liệu trực tiếp Máy Tính, USB SI Smart Label

7.800.000 VNĐ

Cân điện tử in tem và Lưu Dữ Liệu Si Smart dữ liệu hàng hóa khi cân được lưu vào bộ nhớ trong và Export data bằng USB, Wifi…

  • Màn hình LCD rộng, thể hiện các thông số: Mức pin, thời gian, trọng lượng cân, mức cài đặt Hi-Low-Ok, số PCS đếm được

◊ Bảo hành thiết bị 12 tháng

–  Miễn phí giao hàng toàn quốc

Số lượng