Đầu cân điện tử 501E Taiwan

1.200.000

Đầu cân điện tử 501E Taiwan được ứng dụng cho cân bàn điện tử, cân sàn điện tử, cân động vật

Chức năng : cộng dồn kg, trừ bì…

Số lượng