Đầu cân điện tử A28E (2 màn hình trước sau)

2.100.000

2 màn hình hiển thị LED có chiều cao 2 inch
Hiển thị 2 màn hình LED cao 2 inch. cả 2 màn hình có chức năng điều chỉnh độc lập on/off, điều chỉnh độ sáng
Tính năng cân động vật, lưu giá trị đỉnh điểm (Peak value holding)
Cổng kết nối máy in ngoài. Nút điều chỉnh đa chức năng
Tính năng cộng dồn thủ công và tự động, tính năng trừ bì
Chức năng báo mức giới hạn cao, thấp, chỉ báo trạng thái HIGH-OK-LOW.
Bốn cấp chỉ báo pin, báo động điện năng thấp và tự động tắt chức năng.

Số lượng