Đầu Cân Điện Tử UPE Cân Trọng Lượng

800.000

Thông tin sản phẩm và chức năng cân điện tử TCS UPE:
– Màn hình hiển thị bằng trục đứng với giá đỡ thẳng đứng
– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
– Chức năng cân: Cân kiểm tra, trừ bì, cài đặt cảnh báo tín hiệu.
Số lượng