Quả Cân Chuẩn 20kg Chất Liệu Gang

889.900

Quả cân chuẩn 20kg chất liệu Gang có hợp bảo quản, không hốc điều chỉnh, tiêu chuẩn đo lường quốc tế OIML

Số lượng